Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 homepage

Detalii

Autor: APM Buzău,
Adăugat: 2013-03-06 12:13:02
Ultima actualizare: 2013-03-06 12:13:02

Informaţii privind actele administrative necesare pentru accesarea programelor de finanţare

În ultimele două decenii, UE a produs un număr important de documente politice, iniţiative şi programe comunitare pentru a sprijini eliminarea decalajelor economico-sociale şi de mediu dintre ţările Uniunii Europene. Beneficiari ai diferitelor programe de finanţare pot fi  autorităţile administraţiei publice locale, ONG-urile, mediul academic, mediul privat etc.

Pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene, dar şi a anumitor programe de finanţare naţionale (ex. Fondul pentru Mediu, fonduri guvernamentale etc.), potenţialii benefeciari trebuie să ştie că:

- pentru proiectele elaborate, la depunerea cererii de finanţare se anexează, pe lângă celelalte documente solicitate prin ghidul de finanţare, şi actul administrativ de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului (decizii sau acord de mediu, adeverinţe tip după caz);

- actele normative care stabilesc condiţiile de eliberare a actelor administrative de reglementare a proiectelor sunt: Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private şi Ordinul comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr.  135/76/84/1284/2010 privind aprobarea  Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- este important de reţinut că există programe de finanţare care, pe lângă actul administrativ emis pentru promovarea proiectului, cer şi alte acte emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului (de ex. aviz Natura 2000, declaraţia autorităţii responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000, diverse adeverinţe tip etc.);

- trebuie ştiut că emiterea actelor administrative premenţionate nu se poate face pe loc, fiind necesară parcurgerea unor paşi procedurali obligatorii şi a unei proceduri de dezbatere publică, ceea ce face ca de la depunerea solicitării şi până la emiterea actului administrativ să treacă de la 3 - 4 săptămâni până la câteva luni;

- un alt aspect important este acela referitor la anumite restricţii (incusiv varianta ”zero”, adică nerealizarea proiectului) pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului le impune pentru menţinerea stării de conservare a elementelor naturale pentru care a fost instituit în anumite zone regimul de arie naturală protejată;

- de asemenea, în funcţie de amplasarea proiectului (în intravilan sau în extravilan) şi de obligaţia elaborării PUD/PUZ înscrisă în certificatul de urbanism, emiterea actului de reglementare pentru proiect este condiţionată de parcurgerea unei alte proceduri de mediu şi anume cea de avizare a planurilor şi programelor (conform prevederilor HG nr. 1076/2004), pentru care se depune o altă documentaţie specifică, ceea ce conduce la mărirea perioadei scurse până la eliberarea actului administrativ.  

De aceea este foarte important ca, în momentul iniţierii procesului de elaborare a documentaţiei specifice programului de finanţare, beneficiarul şi/sau proiectantul să solicite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău informaţii despre cerinţele, procedurile, tarifele şi taxele aplicabile, precum şi despre localizarea ariilor naturale protejate în raport cu amplasamentul viitorului proiect.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.