Deşeuri

tipareste trimite pe mail

 homepage

Detalii

Autor: APM Buzău,
Adăugat: 2011-03-16 11:01:45
Ultima actualizare: 2012-05-21 14:41:13

 

 Interdependenţa dintre protecţia sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului este de mult timp recunoscută, drept pentru care domeniul managementului deşeurilor a apărut ca fiind extrem de necesar pentru asigurarea unui climat de viaţă sănătos.

 Deoarece sintagma „managementul deşeurilor” defineşte un ansamblu de activităţi pornind de la identificarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea energetică sau materială şi depozitarea sau eliminarea prin alte metode (de ex. incinerarea) a deşeurilor, aspectele vulnerabile din acest domeniu sunt multiple şi complexe.

 În ciuda intensificării acţiunilor de conştientizare, oamenii încă nu sunt destul de informaţi despre ce trebuie făcut pentru a reduce impactul pe care îl au deşeurile asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei.

 Principalele forme de impact datorate gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale şi industriale sunt:

  • modificări de peisaj şi disconfort vizual;
  • poluarea aerului;
  • poluarea apelor de suprafaţă;
  • poluarea solului şi subsolului urmată de modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compozitei biocenozelor pe terenurile învecinate.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări nu se va putea realiza fără participarea tuturor segmentelor societăţii: autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, finanţe etc.), generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice), asociaţii profesionale şi institute de cercetare şi nu în ultimul rând, societatea civilă (consumatori de bunuri, organizaţii non-guvernamentale).

În conformitate cu StrategiaNaţională de Gestionare a Deşeurilor, obiectivelede gestionare durabilă a deşeurilor urmăresc următoarea ierarhizare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generatoare de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire (reutilizare), reciclare materială şi recuperare energetică;

- eliminarea finală – prin depozitare sau incinerare.

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.